Xamera – Varumärkesplattform och visuellt uttryck

Ompositionering från junior uppstickare till marknadsdrivande expert

Xamera är inte rädda för sticka ut och göra saker annorlunda, tvärtom är det nyckeln till bolagets framgång. Vårt uppdrag var att skapa en kommunikation och ett visuellt uttryck som reflekterade det unika och normbrytande och som visade att Xamera är mer än ett vanligt rekryteringsföretag. Xamera har under en tioårsperiod vuxit kraftigt. Från att ha varit ett litet startupbolag grundat av två studenter är man nu en väletablerad aktör på rekryteringsmarknaden med kontor i flertalet svenska städer. Xameras kommunikation har dock inte hängt med i bolagets tillväxt och känslan internt var att det externa uttrycket inte reflekterade det professionella bolag man blivit. Man kontaktar därför Intellecta med uppdraget att genomföra en komplett varumärkesuppdatering.

Uppdraget

Xamera har under en tioårsperiod vuxit kraftigt. Från att ha varit ett litet startupbolag grundat av två studenter är man nu en väletablerad aktör på rekryteringsmarknaden med kontor i flertalet svenska städer. Xameras kommunikation har dock inte hängt med i bolagets tillväxt och känslan internt var att det externa uttrycket inte reflekterade det professionella bolag man blivit. Man kontaktar därför Intellecta med uppdraget att genomföra en komplett varumärkesuppdatering.

”Vi hjälpte Xamera uppdatera sitt externa och interna uttryck så att det harmoniserade med bolagets interna förändring”

Genomförande

För att skapa oss en förståelse för Xamera som företag och branschen (rekrytering) de verkar i började vi arbetet med en research- och analysfas innehållande konkurrensanalys, intervjuer med kunder och studenter samt en workshop med Xameras ledningsgrupp. Vi landade snabbt i förståelsen att det som gör Xamera till ett framgångsrikt bolag är deras sätt att våga göra saker annorlunda. Det var viktigt att detta reflekterades i den nya kommunikationen som alltså behövde skilja sig från hur traditionella rekryteringsbolag kommunicerar. I och med bolagets starka tillväxt var man också i behov av en vision att enas runt samt en uppdaterad positionering som lyfte bolaget från startup till etablerad expert.

Vi landade i en kommunikation med bas i Xameras unika sätt att matcha juniora talanger mot intressanta företag så att det både går snabbare och blir bättre. Positionen anpassades för att tydligt lyfta fram Xameras expertis och en vision som tydligt uttrycker Xameras ambitiösa målsättningar formulerades. En ny, modernare logotyp togs fram och kompletterades med taglinen ”We know talent” för att tydliggöra expertisen gällande juniora talanger. Xameras färger uppdaterades och kompletterades med en för branschen ny, hallonröd nyans. För det visuella uttrycket lånades zebrans mönster; en passande parallell då det för ett otränat öga kan vara svårt att se skillnad på olika zebrors mönster precis som det för ett otränat öga kan vara svårt att hitta talanger i mängden. Men att snabbt hitta det unika och värdefulla är Xameras expertområde.

Filmen producerades i samarbete med Dreambay Studios.

Kontaktperson

Cecilia Nordström
Art Director
070 204 60 96
cecilia.nordstrom@intellecta.se

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Sveavägen 20
115 57 Stockholm

Storgatan 56
582 28 Linköping

Postadress:
Intellecta AB
Box 3666
103 59 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@intellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.