Xamera – Varumärkesplattform och visuellt uttryck

Ompositionering från junior uppstickare till marknadsdrivande expert

Xamera är inte rädda för sticka ut och göra saker annorlunda, tvärtom är det nyckeln till bolagets framgång. Vårt uppdrag var att skapa en kommunikation och ett visuellt uttryck som reflekterade det unika och normbrytande och som visade att Xamera är mer än ett vanligt rekryteringsföretag. Xamera har under en tioårsperiod vuxit kraftigt. Från att ha varit ett litet startupbolag grundat av två studenter är man nu en väletablerad aktör på rekryteringsmarknaden med kontor i flertalet svenska städer. Xameras kommunikation har dock inte hängt med i bolagets tillväxt och känslan internt var att det externa uttrycket inte reflekterade det professionella bolag man blivit. Man kontaktar därför Intellecta med uppdraget att genomföra en komplett varumärkesuppdatering.

Xamera

Uppdraget

Xamera har under en tioårsperiod vuxit kraftigt. Från att ha varit ett litet startupbolag grundat av två studenter är man nu en väletablerad aktör på rekryteringsmarknaden med kontor i flertalet svenska städer. Xameras kommunikation har dock inte hängt med i bolagets tillväxt och känslan internt var att det externa uttrycket inte reflekterade det professionella bolag man blivit. Man kontaktar därför Intellecta med uppdraget att genomföra en komplett varumärkesuppdatering.

”Vi hjälpte Xamera uppdatera sitt externa och interna uttryck så att det harmoniserade med bolagets interna förändring”

Genomförande

För att skapa oss en förståelse för Xamera som företag och branschen (rekrytering) de verkar i började vi arbetet med en research- och analysfas innehållande konkurrensanalys, intervjuer med kunder och studenter samt en workshop med Xameras ledningsgrupp. Vi landade snabbt i förståelsen att det som gör Xamera till ett framgångsrikt bolag är deras sätt att våga göra saker annorlunda. Det var viktigt att detta reflekterades i den nya kommunikationen som alltså behövde skilja sig från hur traditionella rekryteringsbolag kommunicerar. I och med bolagets starka tillväxt var man också i behov av en vision att enas runt samt en uppdaterad positionering som lyfte bolaget från startup till etablerad expert.

Vi landade i en kommunikation med bas i Xameras unika sätt att matcha juniora talanger mot intressanta företag så att det både går snabbare och blir bättre. Positionen anpassades för att tydligt lyfta fram Xameras expertis och en vision som tydligt uttrycker Xameras ambitiösa målsättningar formulerades. En ny, modernare logotyp togs fram och kompletterades med taglinen ”We know talent” för att tydliggöra expertisen gällande juniora talanger. Xameras färger uppdaterades och kompletterades med en för branschen ny, hallonröd nyans. För det visuella uttrycket lånades zebrans mönster; en passande parallell då det för ett otränat öga kan vara svårt att se skillnad på olika zebrors mönster precis som det för ett otränat öga kan vara svårt att hitta talanger i mängden. Men att snabbt hitta det unika och värdefulla är Xameras expertområde.

Filmen producerades i samarbete med Dreambay Studios.

Kontaktperson

Cecilia Nordström
Art Director
070 204 60 96
cecilia.nordstrom@intellecta.se
Koncept för Svenska Institutet

Svensk jämställdhet på export

I Sveriges feministiska utrikespolitik slås det fast att vi måste ”involvera pojkar och män i arbetet för jämställda samhällen”. Genom #globalguytalk sprider Svenska institutet en serie av samtal om mäns roll i ett jämställt samhälle runt om i världen.

#globalguytalk för Svenska Institutet

Uppdraget

Intellecta är sedan 2018 Svenska institutets upphandlade kommunikationsbyrå och fick uppdraget ta fram en strategi och ett kommunikativt koncept kring jämställdhetsfrågor. Svenska Institutet ville sätta fokus på mäns erfarenheter och deras roll i att skapa ett jämställt samhälle. Det stod tidigt klart att en renodlad kampanj inte var svaret på utmaningen. I stället krävdes ett helt annat angreppssätt. Därför initierade vi ett samarbete med organisationen Make Equal som har mångårig erfarenhet av metoder och verktyg för praktiskt jämlikhetsarbete.

”Hur ofta pratar du som man med andra män om känslor kring kärlek, våld, sårbarhet eller sex?”.

Genomförande

#globalguytalk är en metod för att börja prata om könsroller, jämställdhet och ansvar. Konkret innebär #globalguytalk en uppmaning till män att arrangera en sammankomst för andra män, med stödjande metodmaterial. Projektet initieras lokalt av aktörer i respektive land; ambassader, vidareförmedlare och partners. Ingången för samtalen är frågan ”Hur ofta pratar du som man med andra män om känslor kring kärlek, våld, sårbarhet eller sex?”

Slutleveransen i projektet består av koncept och strategi samt ett flertal komponenter: en utställning (digital och analog), en webbplats, ett digitalt metodmaterial för arrangörer och samtalsledare, flertalet inläggsbilder, captiontexter och explainerfilmer för sociala medier, med mera. Materialet är framtaget för att kunna anpassas utifrån respektive lands förutsättningar.
Intellecta ansvarade för hela produktionen – från ax till limpa. Arbetet har genomförts i tätt samarbete med Svenska institutet och Make Equal.

För mer information besök: www.globalguytalk.com

Kontaktperson

Hampus Brynolf
VD & kundansvarig rådgivare
070 873 33 34
hampus.brynolf@intellecta.se
Tidningen Kulturvärden för Statens fastighetsverk

Kulturhistoria för alla

Kulturvärden har en unik position på tidningsmarknaden genom sin blandning av kundtidning och kulturhistoriskt magasin. Sedan 2016 producerar Intellecta den bildstarka tidningen på uppdrag av Statens fastighetsverk.

Tidningen Kulturvärden för Statens fastighetsverk

Uppdraget

Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar och utvecklar en stor del av de kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer som staten äger, till exempel kungliga slott och kungsgårdar, statligt ägda teatrar, museer och historiska fästningar. SFV förvaltar också statens skog och mark motsvarande en sjundedel av Sveriges yta, liksom Sveriges ambassader i utlandet samt regeringsbyggnader.

För att sprida kunskapen om dessa miljöer och stärka bilden av myndighetens arbete ger SFV sedan 1994 ut Kulturvärden, som är en lyckad blandning av kulturhistoriskt magasin och kundtidning. Här får läsarna ta del av historien om de unika fastigheterna och de personer som bott och verkat i dem, samtidigt som den nuvarande verksamheten vävs in i artiklarna. Det kan handla om allt från hur man levandegör ett världsarv eller restaurerar ett slottstak, till hur man gjuter en bronsstaty  eller en beskrivning av torpens utveckling under historiens lopp.

Kraftfullt bildspråk

Kulturvärden  präglas av ett kraftfullt och varierat bildspråk i kombination med levande och tillgängliga texter. Målet är att informera, inspirera och överraska sina läsare och därigenom öka kunskapen om det svenska kulturarvet. Bland målgrupperna finns hyresgäster, samarbetspartner, medarbetare, journalister och – inte minst – den kulturintresserade allmänheten.

"Kulturvärden präglas av ett kraftfullt och varierat bildspråk i kombination med levande och tillgängliga texter."

Genomförande

Intellecta tog över den redaktionella produktionen vid årsskiftet 2016 och har ett helhetsansvar som inkluderar projektledning, redaktörskap, textproduktion, layout, repro och tryck.

Kulturvärden kommer ut fyra gånger om året och går ut i cirka 15 000 exemplar.

Här kan du bläddra i de senaste utgåvorna eller ladda ner som pdf. Från och med nummer 1 2020 är pdf:erna tillgänglighetsanpassade: Kulturvärden

Läs reportage och artiklar webben här: Kulturvärden på webben

Kontaktperson

Johan Wickström
Redaktör & skribent
070 895 01 37
johan.wickstrom@intellecta.se
Tidningen Energi för Energiföretagen

Sveriges ledande tidning om el- och värmebranschen

Sedan 2019 producerar en av Intellectas dedikerade redaktioner Tidningen Energi i ett helhetsupdrag under ständig utveckling – både som pappersmagasin, nyhetsbrev och på den digitala sajten energi.se.

Tidningen Energi för Energiföretagen

Uppdraget

Energisystemet genomgår just nu de största förändringarna på många decennier. Digitalisering, ökade kundkrav och allt mer förnybar energi ändrar branschens spelplan successivt. Samtidigt ställs hela samhället om i fossilfri riktning för att klara klimatutmaningen.

Det är i denna dynamiska kontext som Energiföretagens medlemsföretag verkar. I Energiföretagen ingår de flesta företag i Sverige som producerar, distribuerar och säljer el, värme och kyla. En av Energiföretagens centrala kanaler är Tidningen Energi, som går ut till samtliga medlemsföretag. Målet är att tidningen ska vara nyfiken, mångsidig och pedagogisk – och behålla en hög trovärdighet i branschens centrala frågor. Tidningen speglar och bevakar energifrågorna ur ett branschperspektiv. Den kommer ut fem gånger per år i en upplaga på 12 500 ex.

Fokus ligger på ny teknik, innovation, hållbarhet, kompetens och affärsutveckling – inom hela energiområdet.

Genomförande

Intellecta har producerat tidningen Energi sedan början av 2019. Sedan dess har vi utvecklat tidningen både när det gäller form och innehåll. Tidningen har en tydlig struktur och kraftfull och bildstark design som syftar till att öka intresset och engagemanget för energifrågor till en bredare läsekrets.

Sedan 2020 ansvarar vi även för sajten energi.se som fylls på löpande med aktuella nyheter inom energiområdet. Sajten har utvecklats i tätt samarbete med Energiföretagen. Kopplad till energi.se gör vi ett nyhetsbrev varje vecka och sprider artiklarna i sociala medier.

Under sommaren 2020 gjorde Energiföretagen en läsarundersökning av tidningen. I den gav 82 procent  av läsarna det sammanfattande omdömet bra/mycket bra. 91 procent av läsarna ansåg att tidningens innehåll var trovärdigt.

Uppdraget är en totalproduktion om innehåller alla delar från idé och innehållstänk till text, formgivning, projektledning, spridning och mätning.

Kontaktperson

Johan Wickström
Redaktör & skribent
070 895 01 37
johan.wickstrom@intellecta.se
Digital kommunikation

Digital kommunikation

Springtime-Intellecta har ett komplett digitalt erbjudande. Vi börjar alltid i den övergripande frågeställningen om vilken nytta den digitala lösningen ska skapa. Därifrån arbetar vi oss vidare mot en färdig lösning för att nå precis de effekterna som efterfrågas.

För uppnå ett lyckat resultat arbetar vi alltid nära beställaren, med täta avstämningar och korta utvecklingscykler. Genom att snabbt få upp en fungerande men begränsad lösning kan vi successivt förbättra och optimera den allt eftersom. Ett sådant förhållningssätt resulterar i projekt som ger bättre resultat, till en lägre kostnad.

Vi har komplett utvecklingskapacitet från strategi, form och UX till frontend- och backendutveckling samt förvaltning. I samarbete med våra tekniska underleverantörer kan vi ta oss an en större bredd av tekniker, och har över åren framgångsrikt levererat storskaliga projekt på plattformarna Episerver, Drupal, WordPress och Sitevision.

Vår långa erfarenhet av offentlig sektor gör att vi har djup kunskap om webbriktlinjerna och tillgänglighet på webben.

Några exempel på Springtime-Intellectas tjänster inom digital kommunikation: 

 • Digital strategi 
 • Backendutveckling 
 • Frontendutveckling 
 • Form och UX 
 • Design 
 • Grafisk profil 
 • Interaktionsdesign 
 • Datavisualisering
 • Koncept 
 • Projektledning 
 • Förvaltning och hosting 
 • Sociala medier, strategi och operativt 
 • Webbredaktörskap 
 • SEO / SEM 
 • Tillgänglighet 
 • Teknisk kravställan 

Kontaktperson

Hampus Brynolf
VD & kundansvarig rådgivare
070 873 33 34
hampus.brynolf@intellecta.se
OmVärlden – Redaktionell fullproduktion

Initierad, granskande och agendasättande journalistik om globala frågor

Från älskad papperstidning till multikanaljournalistik med högaktuellt fokus. Så transformerade vi Sidas OmVärlden till ett prisvinnande digitalt magasin, ökade antalet läsare och breddade såväl målgrupp som antalet kanaler.

OmVärlden

Uppdraget

På uppdrag av Sida driver en av Intellectas dedikerade redaktioner OmVärlden i samtliga kanaler. Intellectas redaktionella arbete med OmVärlden inleddes 2015, då vi fick i uppdrag att under ett år genomföra en digital transformation och förflytta den klassiska papperstidningen till nya kanaler.  

Sedan vintern 2020 ligger uppdraget att fullt ut producera, förnya och förvalta OmVärldens journalistik, plattformar och kanaler återigen hos Intellecta.

"Från smal papperstidning till digital multikanaljournalistik som engagerar."

Genomförande

Den bärande strategin i transformationsuppdraget, som genomfördes 2015-2016, var sedan starten att skapa ett långsiktigt mediekoncept som håller ihop över ett stort antal kanaler. Det som i utgångsläget var en erkänd och uppskattad papperstidning med en liten men trogen läsarskara, utvecklades till ett nyskapande journalistiskt koncept bestående av webbplats, prisvinnande longreadformat, nyhetsbrev, podcast samt sociala kanaler. I det ursprungliga uppdraget nåddes de totala räckviddsmålen för OmVärlden redan efter uppdragets första halvår.

Efter transformationsuppdragets avslutande drevs OmVärlden under fyra år av en annan redaktion, för att i januari 2020 återgå till att fullt ut produceras av Intellecta.

OmVärlden verkar idag på webbplats, Instagram, Twitter och Facebook, i podcast och som nyhetsbrev. Redaktionen utgörs av ett antal journalistiskt mycket kvalificerade medarbetare, väl förankrade i såväl uppdraget som i hantverket. Denna kärngrupp kompletteras av en grupp medarbetare med senior spetskompetens inom teknik och media: UX, digital   utveckling, ljud/podcast, rörligt/video, spridning och mätning/analys.

www.omvarlden.se
www.omvarldenberattar.se

Kontaktperson

Anna Strömberg
Kundansvarig rådgivare
070 299 24 12
anna.stromberg@intellecta.se
Redaktionell kommunikation

Redaktionell kommunikation

Springtime-Intellecta står stadigt i den redaktionella kommunikationen. Vårt arbete drivs framåt av innehållet, texten och ordets makt, där det flerdimensionella berättandet – genom text, grafisk design, bild, ljud och rörligt – vävs samman till en större helhet.  

Utöver att driva och utveckla redaktionella fullproduktionsuppdrag, bistår Springtime-Intellecta också med stöd inom digitalisering, grafisk design, internkommunikation, upphovsrätt, publicistiska frågor, internutbildningar och kommunikationsstrategier.

Vi har spetskompetenser inom en rad områden, allt ifrån mediefrågor, politik och samhällsfrågor till energi, samhällsbyggnad, fastigheter, kultur, teknik, industri, ekonomi, historia, utbildning, nyhetsjournalistik och bistånd. För att nämna några exempel.

Vårt erbjudande inom redaktionell kommunikation drivs av skickliga journalister, skribenter och redaktörer, art directors, konceptutvecklare, publicister, webbredaktörer, strateger, copywriters, innehållsproducenter och projektledare.

Exempel på Springtime-Intellectas erbjudanden inom redaktionell kommunikation

 • Redaktionell fullproduktion 
 • Redaktionell strategi/contentstrategi 
 • Grafisk design  
 • Idé- och konceptutveckling  
 • Innehållsproduktion 
 • Magasin och tidningar 
 • Skribenter, journalister, copywriters och redaktörer 
 • Stöd och rådgivning inom publicistiska frågor 
 • Rörligt 
 • Ljud och podcasts 
 • Webb, intranät och sociala medier 

Kontaktperson

Anna Strömberg
Kundansvarig rådgivare
070 299 24 12
anna.stromberg@intellecta.se

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Sveavägen 20
115 57 Stockholm

Storgatan 56
582 28 Linköping

Postadress:
Intellecta AB
Box 3666
103 59 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@intellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.