Svensk plaståtervinning

Paketering och lansering av världens största anläggning för plaståtervinning

Svensk Plaståtervinning hade beslutat att investera närmare en miljard SEK i en ny plaståtervinningsanläggning i Motala. Den skulle bli världens största och mest moderna i världen. Intellecta fick frågan om att förpacka den nya platsen och skapa uppmärksamhet och engagemang kring nyheten externt; bland medier, kunder och intressenter.

Paketering och lansering av världens största anläggning för plaståtervinning

Uppdraget

Vi fick uppdraget att skapa ett namn för platsen för att enklare kunna kommunicera kring den. Det ledde till att vi även rekommenderade att ta fram en budskapsplattform för den nya anläggningen samt skapa en konceptbild och en visionsfilm. Därefter skulle nyheten om investeringen lanseras på marknaden. Vi fick uppdraget att skapa en lanseringsplan som inkluderade såväl pressaktiviteter som andra kommunikationsrelaterade aktiviteter.

"Vi hjälpte Svensk Plaståtervinning att paketera och nå ut med nyheten att de bygger världens största och modernaste plaståtervinningsanläggning."

Genomförande

Vi arbetade fram namnet Site Zero som speglade Svensk Plaståtervinnings strävan att noll plastförpackning ska gå till förbränning och noll utsläpp ska vara kopplade till plastförpackningar. Namnet var även gångbart internationellt vilket var viktigt både för kundens affär och för PR-arbetet.

För att konceptualisera och förpacka Site Zero kommunikativt arbetade vi fram en konceptbild, en story om anläggningen samt skapade en visionsfilm där vd för Svensk Plaståtervinning berättade om behovet av cirkularitet för plastförpackningar, och den nya världsunika återvinningsanläggningen. Vi skapade också en webbsida för Site Zero där såväl framtaget material som beskrivande texter fanns med.

Inför lanseringen av nyheten arbetade vi fram en kommunikations- och PR-plan. Den övergripande målbilden var att nå ut brett med budskapet att Sverige skulle få världens största och mest moderna anläggning för plaståtervinning, och därmed bli världsledande. Målet var att nå ut till rikstäckande medier, hållbarhetsfokuserade medier, samtliga branschmedier (förpacknings- och plastmedier) och relaterade branschmedier såsom energisektorn och fastighetssektorn. Vi ville också nå ut till minst två internationella medier inom hållbarhet och branschsektorn. Därutöver ville vi också nå ut via sociala medier och få ett högt engagemang och spridning.

Då Svensk Plaståtervinning har sin hemvist i Motala valde vi att göra en digital pressträff för att förenkla medias deltagande. Vi arbetade fram manus, kritiska frågor och presentationsmaterial för vd samt skapade en professionell studio för live-sändningen. Inför pressträffen skickades olika pressinbjudningar ut och pressbearbetning inleddes. Efter sändningen skickades ett pressmeddelande ut till skräddarsydda presslistor. Även innehåll till sociala medier pushades ut i olika kanaler, och delades med olika samarbetspartners för extra spridning. Det koordineringsarbetet hade gjorts inför pressträffen.

Under lanseringsmånaden fick nyheten närmare 200 artiklar i nationell media – till ett medievärde av ca 16 miljoner SEK och en räckvidd ca 10 miljoner läsare. Därutöver identifierade vi drygt 50 artiklar i internationella medier, med en räckvidd om ca 1,2 miljoner läsare. Dessa fanns bland annat i Tyskland, England, Nederländerna och USA.

Nyheten fick också en stor spridning i sociala medier. Inlägget på Svensk Plaståtervinnings egen företags-LinkedIn genererade nästan 9000 videovisningar av vår visionsfilm, närmare 200 reaktioner och ett 50-tal delningar. Tittar vi bredare på spridningen i sociala medier hade Svensk Plaståtervinning och Site Zero nått ut till ca 9,5 miljoner konton och engagerat 2 900 användare. Vi använde oss av flertalet analys- och uppföljningsverktyg såsom Retriever och Notified för att följa spridningen. Det enda sociala mediet vi inte kunde följa var LinkedIn, då de inte visar den här typen av data öppet för någon. Med tanke på att den här nyhetens målgrupp är stor på LinkedIn kan vi anta att det finns en stor spridning där som vi inte kunde se och följa.

Kontaktperson

Karin Henriksson
Kommunikationskonsult
076 118 99 59
karin.henriksson@intellecta.se
Varumärkesarbete

Varumärkesarbete

Våra varumärkesuppdrag varierar i omfattning när det gäller arbetsprocess och typ av uppdrag. Ibland agerar vi som externa bollplank för att ge energi och stöd till uppdragsgivarens egna processupplägg. I andra uppdrag är vi djupt involverade och arbetar nära uppdragsgivaren genom alla steg i en process från insiktsanalys till aktivering av en ny varumärkesstrategi.  

Även komplexiteten i uppdragen varierar beroende på typ av uppdragsgivare och varumärkesperspektiv. Många av våra varumärkesuppdrag handlar om att utveckla uppdragsgivarens arbetsgivarvarumärke i syfte att säkra kompetensförsörjningen av verksamhetskritiska kompetenser. Viktiga framgångsnycklar i sådana uppdrag är att säkerställa samverkan mellan uppdragsgivarens HR- och kommunikationsfunktion samt att involvera ett urval av medarbetarna för att säkerställa relevans, attraktivitet och trovärdighet i det utarbetade arbetsgivarerbjudandet.

På uppdrag av kommuner och destinationsbolag genomför vi fullskaliga uppdrag för att utveckla plats- och destinationsvarumärken. Eftersom ett platsvarumärke skapas av alla som bor, lever, verkar och besöker platsen är sådana uppdrag ofta komplexa och involverar en bredd av aktörer.

Några exempel på Springtime-Intellectas tjänster inom varumärkesarbete 

 • Rådgivning och processtöd – externt bollplank, inspiratör, workshopledare 
 • Analys och strategisk utveckling – omvärldstrender, interna och externa drivkrafter, utvärdering av strategiska möjligheter och verksamhetsmål 
 • Varumärkesstrategi – varumärkesposition, varumärkesplattform, varumärkeshierarki 
 • Vision, värdegrund, värderingar – tillämpbar begreppsanvändning samt utformning av relevanta styr- och policydokument 
 • Konceptutveckling – tonalitet, budskap, manifest och kampanjidé 
 • Visuell identitet – formgivning av logotyp, grafiska element, typografi, färger och fotomanér 
 • Implementering och aktivering – manualer, Q&A, PPT-stöd, övningar, film, chef- och medarbetarutbildningar 
 • Image- och kännedomsmätningar – målgruppsundersökningar internt och externt 

Kontaktperson

Anders Borg
Kundansvarig rådgivare
070 547 31 34
anders.borg@intellecta.se
Marknadskommunikation och PR

Marknadskommunikation och PR

I en värld där gränserna mellan reklam, traditionell media och sociala medier allt mer suddas ut kan vi vägleda våra kunder att möta målgrupperna med relevant och inspirerande kommunikation, där de befinner sig.

Vi erbjuder allt ifrån strategisk kommunikationsrådgivning, konceptutveckling till digital kommunikation – med det gemensamma syftet att få varumärken att växa och på så sätt skapa affärsnytta.

Våra medarbetare har god kunskap och expertis inom en rad områden som exempelvis energi, FMCG-segmentet, fastighetssektorn och tech. Vi har skickliga skribenter och strateger som vet hur man skapar bäst effekt både i traditionella och sociala medier. Vi lägger stort värde i att mäta och utvärdera alla insatser för att säkerställa att vi når upp till de gemensamt uppsatta målen.

Några exempel på Springtime-Intellectas tjänster inom marknadskommunikation:  

 • Strategisk rådgivning 
 • Kommunikationsplaner  
 • PR och medierelationer  
 • Pressmeddelanden och annan textproduktion  
 • Produktlanseringar 
 • Pressevents 
 • Sociala mediestrategier 
 • Digitala kampanjer och spridning 
 • Produktdesign och grafisk profil 
 • Webbproduktion 
 • Ambassadörskap och influencersamarbeten 
 • Opinionsbildning 
 • Kriskommunikation och stöd 
 • Budskaps- och medieträningar 
 • Varumärkesstrategier 
 • Hållbarhetskommunikation  
 • ARU 

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Sveavägen 20
115 57 Stockholm

Storgatan 56
582 28 Linköping

Postadress:
Intellecta AB
Box 3666
103 59 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@intellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.