Kriskommunikation

Kriskommunikation

En kris kan komma som en blixt från klar himmel. Och även om de kommer långsamt smygande är de ofta svåra att identifiera som kriser. 

På Springtime-Intellecta har vi rutinerade rådgivare med lång erfarenhet både av att hantera akuta krissituationer och att identifiera risker för att arbeta förebyggande. När krisen är ett faktum kan vi snabbt vara på plats och bistå med extra resurser, råd och stöd för att er organisation ska kunna hantera stressiga och pressade lägen på bästa sätt. Att snabbt kunna ta kontroll över en krissituation är avgörande för att minimera de skador som krisen åsamkar organisationen. Våra erfarna rådgivare vet hur man ska agera – och hur man ska undvika att falla i krishanteringens fällor. Minst lika viktigt är att så långt möjligt förebygga att kriser uppstår. Genom att noggrant inventera vilka risker som är mest sannolika, vidta åtgärder för att minimera riskerna och att bygga upp och träna en krisorganisation, är mycket vunnet. Vi har väl etablerade rutiner för att utveckla kriskommunikationsplaner och träna talespersoner och andra nyckelmedarbetare så att de är förberedda om krisen kommer. 

Springtime-Intellectas erbjudande innefattar riskinventering, krisberedskap, rådgivning och stöd vid krissituationer. Vi hjälper till att återupprätta eller stärka förtroendet efter en kris och minimera risken att den inträffar på nytt. Våra konsulter har en gedigen erfarenhet av att analysera och bedöma risker för att framgångsrikt hantera och genomföra krishantering inom vitt skilda områden. Vi har utvecklat effektiva processer och verktyg för alla faser – från riskinventering, beredskap, träning och krishantering till budskapsformulering och intervjuträning. Med god kriskommunikation skapar vi förutsättningar att fortsätta driva verksamheten och minimera skadorna på affär, varumärke och relationer.  

Några exempel på våra tjänster inom kriskommunikation: 

  • Strategisk och operativ krishantering 
  • Kriskommunikationsplan 
  • Proaktiv krisplan 
  • Mediestrategi  
  • Budskapsformulering och intervjuträning 
  • Rådgivande kriskonsultjour 
  • Inventering, analys och riskworkshop 
  • Omvärldsbevakning 

Kontaktperson

Anders Borg
Kundansvarig rådgivare
070 547 31 34
anders.borg@intellecta.se

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Sveavägen 20
115 57 Stockholm

Storgatan 56
582 28 Linköping

Postadress:
Intellecta AB
Box 3666
103 59 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@intellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.