Års- och hållbarhetsredovisningar

Hållbarhetens allt tyngre roll i kommunikationen med kapitalmarknaden

Välkommen till Springtime-Intellectas webbinar:

Datum: Torsdag 19 maj 2022

Tid: 08.30 – 09.15 

Aktuella insikter från djupintervjuer med investerare och ESG-analytiker presenteras tillsammans med en paneldiskussion om framtidens hållbarhetsrapportering, utveckling och nya krav. I panelen Per Törnqvist, Head of Group Ratings Danske Bank, Amanda Jackson, Hållbarhetschef Nobia, och Andreas Drugge, Sustainability Manager BillerudKorsnäs.

Kraven på företagens hållbarhetsrapportering ökar från investerare och andra intressenter. Även de regulatoriska och legala kraven ökar och det är en utmaning för många bolag att manövrera bland alla rapporteringsramverk och standarder. I takt med att miljö- och klimatpåverkan blivit allt vanligare att rapportera ökar fokus på ökad transparens inom ytterligare relevanta hållbarhetsområden. 

På Springtime-Intellectas webbinar presenteras och diskuteras resultatet av djupintervjuer med professionella ESG-analytiker och investerare rörande deras syn på bolagens hållbarhetsrapportering. Hur ska bolag och verksamheter förhålla sig till investerarnas och övriga intressenters ökade krav och ny lagstiftning? Hur kan företagen vara ambitiösa i sin hållbarhetsrapportering och samtidigt undvika greenwashing? Hur ska bolag och verksamheter tänka i utvecklingen av långsiktiga hållbara affärsmodeller och värdeskapande?

Detta är några av de frågeställningar som panelen diskuterar på webbinariet tillsammans med utvecklingsområden, utmaningar och möjligheter rörande framtidens års- och hållbarhetsapportering samt kapitalmarknadskommunikation.

Webbinariet är kostnadsfritt och leds av Springtime-Intellectas seniorrådgivare Anders Borg och Camilla Sandström. Deltagare kommer att kunna ställa frågor till paneldeltagarna under webbinariet. Du som är anmäld kommer också att få möjlighet att ta del av webbinariet efter att det har genomförts.

OSA senast 18 maj kl 12. En länk samt information om hur du deltar i webbinariet skickas ut dagen före. Det är bra att kolla i spam-korgen om du inte fått mailet med länken. Anmäl dig här: Anmälan till webbinar 19 maj

Agenda

 1. Kort presentation av nyligen genomförda djupintervjuer med professionella investerare rörande deras syn på bolagens hållbarhetsrapportering. 
 2. Paneldiskussion: Investerares, ESG-analytikers och noterade bolags syn på framtidens hållbarhetsrapportering och kapitalmarknadskommunikation – utvecklingsområden, utmaningar och möjligheter.

  Några av de frågor som kommer att diskuteras i panelen:
 • Investerarnas syn på hållbarhetsrapportering
 • Utvecklingen av års- och hållbarhetsrapportering samt kapitalmarknadskommunikation
 • Utmaningar och möjligheter när det gäller framtidens hållbarhetsrapportering och kapitalmarknadskommunikation
  • Hur ska bolag och verksamheter förhålla sig till ökade krav på hållbarhetsrapportering från investerare och övriga intressenter samt den stora floran av rapporteringsramverk, standarder och lagar? Relevans och actions på kort och lång sikt.
  • Hur kan man som verksamhet vara ambitiös i sin hållbarhetsrapportering och samtidigt undvika greenwashing? Tankar och funderingar kring hållbarhetskommunikation, målsättning och måluppföljning.
  • Hur ska bolag och verksamheter tänka i utvecklingen av långsiktiga hållbara affärsmodeller och värdeskapande? Kan en affärsmodell vara långsiktigt ekonomisk hållbar utan att vara miljömässigt och socialt hållbar?

Paneldeltagare

Per Törnqvist, Senior Vice President och Head of Group Ratings, Danske Bank
Per är medlem i den expertgrupp som är i med i utarbetandet av sektorsspecifika standarder under ESRS – EU:s redovisningsstandard för hållbarhetsrisker. ESRS är ett mycket omfattande regelverk som utarbetas under mycket kort tid och förväntas enligt träda i kraft för räkenskapsåret 2023. Pers långa erfarenhet av värdering, bland annat från sin tid som kreditanalytiker på Standard & Poor’s, ger honom god insyn i hur kvaliteten på ESG-ratings kan förbättras.

Amanda Jackson, Hållbarhetschef Nobia
Amanda har lång erfarenhet av att leda hållbarhetsarbete i bolag inom såväl bank- och finans som i tillverkande bolag, som hållbarhetschef för Swedbank och idag som hållbarhetschef på den europeiska kökskoncernen Nobia. Amanda har arbetat mycket med affärsutveckling, strategiutveckling och kommunikation med fokus på hållbarhet, innovation och cirkulär ekonomi. Hon har också lång erfarenhet av styrelsearbete i såväl internationella som nationella organisationer, med den gemensamma nämnaren att verksamheterna strävar efter att bidra till en hållbar utveckling.

Andreas Drugge, Sustainability Manager BillerudKorsnäs
Andreas arbetar som ansvarig för hållbarhetsrapportering för det globala pappers- och förpackningsföretaget BillerudKorsnäs som i år förvärvat den amerikanska papperstillverkaren Verso. Nu påbörjas arbetet med att integrera den amerikanska verksamheten i bolagets hållbarhetsarbete. Andreas har tidigare arbetat många år som seniorkonsult och rådgivare inom hållbarhetsfrågor på revisions- och konsultföretaget Deloitte.

Tidningen Energi för Energiföretagen

Sveriges ledande tidning om el- och värmebranschen

Sedan 2019 producerar en av Intellectas dedikerade redaktioner Tidningen Energi i ett helhetsupdrag under ständig utveckling – både som pappersmagasin, nyhetsbrev och på den digitala sajten energi.se.

Tidningen Energi för Energiföretagen

Uppdraget

Energisystemet genomgår just nu de största förändringarna på många decennier. Digitalisering, ökade kundkrav och allt mer förnybar energi ändrar branschens spelplan successivt. Samtidigt ställs hela samhället om i fossilfri riktning för att klara klimatutmaningen.

Det är i denna dynamiska kontext som Energiföretagens medlemsföretag verkar. I Energiföretagen ingår de flesta företag i Sverige som producerar, distribuerar och säljer el, värme och kyla. En av Energiföretagens centrala kanaler är Tidningen Energi, som går ut till samtliga medlemsföretag. Målet är att tidningen ska vara nyfiken, mångsidig och pedagogisk – och behålla en hög trovärdighet i branschens centrala frågor. Tidningen speglar och bevakar energifrågorna ur ett branschperspektiv. Den kommer ut fem gånger per år i en upplaga på 12 500 ex.

Fokus ligger på ny teknik, innovation, hållbarhet, kompetens och affärsutveckling – inom hela energiområdet.

Genomförande

Intellecta har producerat tidningen Energi sedan början av 2019. Sedan dess har vi utvecklat tidningen både när det gäller form och innehåll. Tidningen har en tydlig struktur och kraftfull och bildstark design som syftar till att öka intresset och engagemanget för energifrågor till en bredare läsekrets.

Sedan 2020 ansvarar vi även för sajten energi.se som fylls på löpande med aktuella nyheter inom energiområdet. Sajten har utvecklats i tätt samarbete med Energiföretagen. Kopplad till energi.se gör vi ett nyhetsbrev varje vecka och sprider artiklarna i sociala medier.

Under sommaren 2020 gjorde Energiföretagen en läsarundersökning av tidningen. I den gav 82 procent  av läsarna det sammanfattande omdömet bra/mycket bra. 91 procent av läsarna ansåg att tidningens innehåll var trovärdigt.

Uppdraget är en totalproduktion om innehåller alla delar från idé och innehållstänk till text, formgivning, projektledning, spridning och mätning.

Kontaktperson

Johan Wickström
Redaktör & skribent
070 895 01 37
johan.wickstrom@intellecta.se
Hållbarhetskommunikation

Hållbarhetskommunikation

De globala målen för hållbar utveckling genomsyrar idag många företags hållbarhetsagendor och affärsplaner. Kunder blir därtill alltmer uppmärksamma på hållbarheten hos produkten, företaget, verksamheten och värdekedjan. Att arbeta med hållbarhet är således nödvändigt och en långsiktig investering.

Kommunikationen är en viktig motor och ett verktyg för att föra en öppen dialog med intressenter och driva hållbarhetsarbetet framåt, ofta i samverkan med andra.  Att använda kommunikation som ett verktyg möjliggör att, på ett ärligt och transparent sätt, berätta för olika interna och externa intressenter på vilket sätt ni påverkar olika hållbarhetsfrågor och hur ni arbetar.

Vi på Springtime-Intellecta har bred och djup expertis för att på ett trovärdigt och lättillgängligt sätt berätta om ert hållbarhetsarbete. En viktig del är att skräddarsy kommunikationen, såväl innehållsmässigt som visuellt, för olika intressenter och att kommunicera i rätt kanaler. Vi utvecklar budskap för intern och extern kommunikation, krishanterar, skapat redaktionellt innehåll samt framställer material och verktyg i utbildningssyfte, bland mycket annat.

Några exempel på våra tjänster inom hållbarhetskommunikation:

 • Varumärkesutveckling
 • Intressent- och målgruppsanalys
 • Strategier och profilering inom hållbarhet
 • Utbildningsplattformar och webbplatser
 • Kommunikationsinsatser i traditionell, digital och social media
 • Krishantering
 • Film
Hållbarhetsrådgivning

Hållbarhetsrådgivning

Springtime-Intellecta hjälper stora och små börsbolag, statligt ägda bolag och privata företag att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Bland annat genom att bistå i framtagandet av hållbarhetspolicyer, genomföra intressentdialoger och formulera hållbarhetsmål baserade på en bolagsspecifik omvärlds- och väsentlighetsanalys.  

Springtime-Intellecta har allt sedan vi tog fram de första triple-bottom-line-redovisningarna i början av 2000-talet hjälpt bolag att kommunicera sitt hållbarhetsarbete på ett transparent och förtroendeingivande sätt, i enlighet med gällande lagstiftning och utvalda riktlinjer.

Flera av våra hållbarhetsrådgivare är certifierade av GRI och vi följer löpande utvecklingen på hållbarhetsområdet vad gäller lagstiftning, nya riktlinjer och initiativ. 

Exempel på Springtime-Intellectas tjänster inom hållbarhetsrådgivning: 

 • Års- och hållbarhetsredovisningar 
 • Rådgivning kring regelverk och riktlinjer 
 • Hållbarhetspolicyer  
 • Hållbarhetsmål  
 • Intressentdialoger 
 • Väsentlighetsanalys 
 • Implementering av hållbarhetsarbete 
 • Budskaps- och konceptutveckling 

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Sveavägen 20
115 57 Stockholm

Storgatan 56
582 28 Linköping

Postadress:
Intellecta AB
Box 3666
103 59 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@intellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.