Xamera – Varumärkesplattform och visuellt uttryck

Ompositionering från junior uppstickare till marknadsdrivande expert

Xamera är inte rädda för sticka ut och göra saker annorlunda, tvärtom är det nyckeln till bolagets framgång. Vårt uppdrag var att skapa en kommunikation och ett visuellt uttryck som reflekterade det unika och normbrytande och som visade att Xamera är mer än ett vanligt rekryteringsföretag. Xamera har under en tioårsperiod vuxit kraftigt. Från att ha varit ett litet startupbolag grundat av två studenter är man nu en väletablerad aktör på rekryteringsmarknaden med kontor i flertalet svenska städer. Xameras kommunikation har dock inte hängt med i bolagets tillväxt och känslan internt var att det externa uttrycket inte reflekterade det professionella bolag man blivit. Man kontaktar därför Intellecta med uppdraget att genomföra en komplett varumärkesuppdatering.

Xamera

Uppdraget

Xamera har under en tioårsperiod vuxit kraftigt. Från att ha varit ett litet startupbolag grundat av två studenter är man nu en väletablerad aktör på rekryteringsmarknaden med kontor i flertalet svenska städer. Xameras kommunikation har dock inte hängt med i bolagets tillväxt och känslan internt var att det externa uttrycket inte reflekterade det professionella bolag man blivit. Man kontaktar därför Intellecta med uppdraget att genomföra en komplett varumärkesuppdatering.

”Vi hjälpte Xamera uppdatera sitt externa och interna uttryck så att det harmoniserade med bolagets interna förändring”

Genomförande

För att skapa oss en förståelse för Xamera som företag och branschen (rekrytering) de verkar i började vi arbetet med en research- och analysfas innehållande konkurrensanalys, intervjuer med kunder och studenter samt en workshop med Xameras ledningsgrupp. Vi landade snabbt i förståelsen att det som gör Xamera till ett framgångsrikt bolag är deras sätt att våga göra saker annorlunda. Det var viktigt att detta reflekterades i den nya kommunikationen som alltså behövde skilja sig från hur traditionella rekryteringsbolag kommunicerar. I och med bolagets starka tillväxt var man också i behov av en vision att enas runt samt en uppdaterad positionering som lyfte bolaget från startup till etablerad expert.

Vi landade i en kommunikation med bas i Xameras unika sätt att matcha juniora talanger mot intressanta företag så att det både går snabbare och blir bättre. Positionen anpassades för att tydligt lyfta fram Xameras expertis och en vision som tydligt uttrycker Xameras ambitiösa målsättningar formulerades. En ny, modernare logotyp togs fram och kompletterades med taglinen ”We know talent” för att tydliggöra expertisen gällande juniora talanger. Xameras färger uppdaterades och kompletterades med en för branschen ny, hallonröd nyans. För det visuella uttrycket lånades zebrans mönster; en passande parallell då det för ett otränat öga kan vara svårt att se skillnad på olika zebrors mönster precis som det för ett otränat öga kan vara svårt att hitta talanger i mängden. Men att snabbt hitta det unika och värdefulla är Xameras expertområde.

Filmen producerades i samarbete med Dreambay Studios.

Kontaktperson

Cecilia Nordström
Art Director
070 204 60 96
cecilia.nordstrom@intellecta.se
Visuellt koncept för Regeringskansliet

Höga krav på seriositet och kreativitet för internationellt högnivåforum

Den svenska regeringen arrangerar ett internationellt högnivåforum för hågkomst av Förintelsen och arbetet mot antisemitism. Över 50 länder med stats- och regeringschefer och flera hundra delegater deltar. Hur utformar man ett visuellt koncept med utgångspunkt i detta viktiga tema, som är statsmannamässigt, håller internationell nivå, signalerar seriositet och historia men även framtid och framåtanda?

Visuellt koncept för Regeringskansliet

Uppdraget

Intellecta är Regeringskansliets upphandlade kommunikationspartner avseende rådgivning och genomförande samt för digitala tjänster. Vi fick i uppdrag att ta fram en visuell identitet för Högnivåforumet om Förintelsen och antisemitism. Målet var att utifrån befintlig grafisk profil ta fram ett visuellt koncept som ska fungera på många olika typer av applikationer – tryckt material, backdrops, pins, sociala medier, webb, film och skyltprogram – för att nämna några. Konceptet ska även gå att integrera i olika miljöer – i möteslokalen, i staden, i skolmiljöer med mera. Målgrupper för konceptet, nationellt och internationellt, är ledare, politiker, besökare, överlevande, närstående till överlevande, medier, unga, forumets deltagare, internationella organisationer, civilsamhälle och bred allmänhet.

"Grunden i konceptet är kommunikationen genom talets kraft och berättelserna om historien. Identitetens symbol skapades därför som en grafisk ljudvåg av namnet ”Remember – React"

Genomförande

Vårt kreativa team tog fram tre förslag på olika koncept med olika känsla och tonalitet utifrån värdeord och andra ingångsvärden. I vår förberedande research tittade vi bland annat på internationella referenser. Förslagen presenterades för beställaren som sedan valde det mest lämpliga för konferensen och det valda förslaget vidareutvecklades utifrån beställarens önskemål.

Med Regeringskansliets grafiska profil som grund skapades en visuell identitet som håller internationell nivå, signalerar seriositet och historia men även framtid och framåtanda. Det är även statsmannamässigt – i enlighet med Regeringskansliets önskemål. Grunden i konceptet är kommunikationen genom talets kraft och berättelserna om historien. Identitetens symbol är därför en grafisk ljudvåg av namnet ”Remember – React”. Ljudvågen används som grafiskt element i kommunikationen. Väl genomarbetad typografi, hög kvalitet på materialval samt en hög nivå på genomförandet är en viktig del i konceptet.

FOTO: Regeringskansliet

Kontaktperson

Anders Bergkvist
Creative director
070 374 78 21
anders.bergkvist@intellecta.se
Koncept för Svenska Institutet

Svensk jämställdhet på export

I Sveriges feministiska utrikespolitik slås det fast att vi måste ”involvera pojkar och män i arbetet för jämställda samhällen”. Genom #globalguytalk sprider Svenska institutet en serie av samtal om mäns roll i ett jämställt samhälle runt om i världen.

#globalguytalk för Svenska Institutet

Uppdraget

Intellecta är sedan 2018 Svenska institutets upphandlade kommunikationsbyrå och fick uppdraget ta fram en strategi och ett kommunikativt koncept kring jämställdhetsfrågor. Svenska Institutet ville sätta fokus på mäns erfarenheter och deras roll i att skapa ett jämställt samhälle. Det stod tidigt klart att en renodlad kampanj inte var svaret på utmaningen. I stället krävdes ett helt annat angreppssätt. Därför initierade vi ett samarbete med organisationen Make Equal som har mångårig erfarenhet av metoder och verktyg för praktiskt jämlikhetsarbete.

”Hur ofta pratar du som man med andra män om känslor kring kärlek, våld, sårbarhet eller sex?”.

Genomförande

#globalguytalk är en metod för att börja prata om könsroller, jämställdhet och ansvar. Konkret innebär #globalguytalk en uppmaning till män att arrangera en sammankomst för andra män, med stödjande metodmaterial. Projektet initieras lokalt av aktörer i respektive land; ambassader, vidareförmedlare och partners. Ingången för samtalen är frågan ”Hur ofta pratar du som man med andra män om känslor kring kärlek, våld, sårbarhet eller sex?”

Slutleveransen i projektet består av koncept och strategi samt ett flertal komponenter: en utställning (digital och analog), en webbplats, ett digitalt metodmaterial för arrangörer och samtalsledare, flertalet inläggsbilder, captiontexter och explainerfilmer för sociala medier, med mera. Materialet är framtaget för att kunna anpassas utifrån respektive lands förutsättningar.
Intellecta ansvarade för hela produktionen – från ax till limpa. Arbetet har genomförts i tätt samarbete med Svenska institutet och Make Equal.

För mer information besök: www.globalguytalk.com

Kontaktperson

Hampus Brynolf
VD & kundansvarig rådgivare
070 873 33 34
hampus.brynolf@intellecta.se

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Sveavägen 20
115 57 Stockholm

Storgatan 56
582 28 Linköping

Postadress:
Intellecta AB
Box 3666
103 59 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@intellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.