Års- och hållbarhetsredovisningar

Hållbarhetens allt tyngre roll i kommunikationen med kapitalmarknaden

Välkommen till Springtime-Intellectas webbinar:

Datum: Torsdag 19 maj 2022

Tid: 08.30 – 09.15 

Aktuella insikter från djupintervjuer med investerare och ESG-analytiker presenteras tillsammans med en paneldiskussion om framtidens hållbarhetsrapportering, utveckling och nya krav. I panelen Per Törnqvist, Head of Group Ratings Danske Bank, Amanda Jackson, Hållbarhetschef Nobia, och Andreas Drugge, Sustainability Manager BillerudKorsnäs.

Kraven på företagens hållbarhetsrapportering ökar från investerare och andra intressenter. Även de regulatoriska och legala kraven ökar och det är en utmaning för många bolag att manövrera bland alla rapporteringsramverk och standarder. I takt med att miljö- och klimatpåverkan blivit allt vanligare att rapportera ökar fokus på ökad transparens inom ytterligare relevanta hållbarhetsområden. 

På Springtime-Intellectas webbinar presenteras och diskuteras resultatet av djupintervjuer med professionella ESG-analytiker och investerare rörande deras syn på bolagens hållbarhetsrapportering. Hur ska bolag och verksamheter förhålla sig till investerarnas och övriga intressenters ökade krav och ny lagstiftning? Hur kan företagen vara ambitiösa i sin hållbarhetsrapportering och samtidigt undvika greenwashing? Hur ska bolag och verksamheter tänka i utvecklingen av långsiktiga hållbara affärsmodeller och värdeskapande?

Detta är några av de frågeställningar som panelen diskuterar på webbinariet tillsammans med utvecklingsområden, utmaningar och möjligheter rörande framtidens års- och hållbarhetsapportering samt kapitalmarknadskommunikation.

Webbinariet är kostnadsfritt och leds av Springtime-Intellectas seniorrådgivare Anders Borg och Camilla Sandström. Deltagare kommer att kunna ställa frågor till paneldeltagarna under webbinariet. Du som är anmäld kommer också att få möjlighet att ta del av webbinariet efter att det har genomförts.

OSA senast 18 maj kl 12. En länk samt information om hur du deltar i webbinariet skickas ut dagen före. Det är bra att kolla i spam-korgen om du inte fått mailet med länken. Anmäl dig här: Anmälan till webbinar 19 maj

Agenda

 1. Kort presentation av nyligen genomförda djupintervjuer med professionella investerare rörande deras syn på bolagens hållbarhetsrapportering. 
 2. Paneldiskussion: Investerares, ESG-analytikers och noterade bolags syn på framtidens hållbarhetsrapportering och kapitalmarknadskommunikation – utvecklingsområden, utmaningar och möjligheter.

  Några av de frågor som kommer att diskuteras i panelen:
 • Investerarnas syn på hållbarhetsrapportering
 • Utvecklingen av års- och hållbarhetsrapportering samt kapitalmarknadskommunikation
 • Utmaningar och möjligheter när det gäller framtidens hållbarhetsrapportering och kapitalmarknadskommunikation
  • Hur ska bolag och verksamheter förhålla sig till ökade krav på hållbarhetsrapportering från investerare och övriga intressenter samt den stora floran av rapporteringsramverk, standarder och lagar? Relevans och actions på kort och lång sikt.
  • Hur kan man som verksamhet vara ambitiös i sin hållbarhetsrapportering och samtidigt undvika greenwashing? Tankar och funderingar kring hållbarhetskommunikation, målsättning och måluppföljning.
  • Hur ska bolag och verksamheter tänka i utvecklingen av långsiktiga hållbara affärsmodeller och värdeskapande? Kan en affärsmodell vara långsiktigt ekonomisk hållbar utan att vara miljömässigt och socialt hållbar?

Paneldeltagare

Per Törnqvist, Senior Vice President och Head of Group Ratings, Danske Bank
Per är medlem i den expertgrupp som är i med i utarbetandet av sektorsspecifika standarder under ESRS – EU:s redovisningsstandard för hållbarhetsrisker. ESRS är ett mycket omfattande regelverk som utarbetas under mycket kort tid och förväntas enligt träda i kraft för räkenskapsåret 2023. Pers långa erfarenhet av värdering, bland annat från sin tid som kreditanalytiker på Standard & Poor’s, ger honom god insyn i hur kvaliteten på ESG-ratings kan förbättras.

Amanda Jackson, Hållbarhetschef Nobia
Amanda har lång erfarenhet av att leda hållbarhetsarbete i bolag inom såväl bank- och finans som i tillverkande bolag, som hållbarhetschef för Swedbank och idag som hållbarhetschef på den europeiska kökskoncernen Nobia. Amanda har arbetat mycket med affärsutveckling, strategiutveckling och kommunikation med fokus på hållbarhet, innovation och cirkulär ekonomi. Hon har också lång erfarenhet av styrelsearbete i såväl internationella som nationella organisationer, med den gemensamma nämnaren att verksamheterna strävar efter att bidra till en hållbar utveckling.

Andreas Drugge, Sustainability Manager BillerudKorsnäs
Andreas arbetar som ansvarig för hållbarhetsrapportering för det globala pappers- och förpackningsföretaget BillerudKorsnäs som i år förvärvat den amerikanska papperstillverkaren Verso. Nu påbörjas arbetet med att integrera den amerikanska verksamheten i bolagets hållbarhetsarbete. Andreas har tidigare arbetat många år som seniorkonsult och rådgivare inom hållbarhetsfrågor på revisions- och konsultföretaget Deloitte.

Investerarrelationer

Investerarrelationer

Investor relations-arbetet handlar om att på ett korrekt, tillgängligt och attraktivt sätt kommunicera och förklara företagets verksamhet, affärsmodell och strategi till olika intressenter på kapitalmarknaden.

Det gäller att anpassa budskapen till de förkunskaper som olika privata investerare, institutionella investerare, analytiker och reportrar har om bolaget och branschen. Springtime-Intellecta bistår ofta sina uppdragsgivare i att ta fram en tydlig investment story, beskrivning av affärsmodell och strategi, samt målgruppsanpassade budskap.

Flera av Springtime-Intellectas engagerade IR-rådgivare har en bakgrund från investor relations-avdelningar på börsnoterade företag och/eller har verkat som konsulter hos den typen av bolag. Vi har den kompetens som krävs för att hjälpa våra kunder med löpande finansiell kommunikation, men också i särskilda situationer som börsintroduktioner, emissioner, förvärv och fusioner.

Några exempel på Springtime-Intellectas tjänster inom investerarrelationer: 

 • Års-och hållbarhetsredovisningar 
 • Delårsrapporter 
 • Investment story  
 • Budskapsplattform 
 • Investerarpresentationer 
 • Kapitalmarknadsdagar 
 • Börsintroduktioner 
 • Kapitalanskaffningar 
 • Förvärv och fusioner 
 • Medierelationer 
 • Budskaps- och medieträning 
 • Krishantering 

Kontaktperson

Anders Borg
Kundansvarig rådgivare
070 547 31 34
anders.borg@intellecta.se

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Sveavägen 20
115 57 Stockholm

Storgatan 56
582 28 Linköping

Postadress:
Intellecta AB
Box 3666
103 59 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@intellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.