Koncept för Svenska Institutet

Svensk jämställdhet på export

I Sveriges feministiska utrikespolitik slås det fast att vi måste ”involvera pojkar och män i arbetet för jämställda samhällen”. Genom #globalguytalk sprider Svenska institutet en serie av samtal om mäns roll i ett jämställt samhälle runt om i världen.

#globalguytalk för Svenska Institutet

Uppdraget

Intellecta är sedan 2018 Svenska institutets upphandlade kommunikationsbyrå och fick uppdraget ta fram en strategi och ett kommunikativt koncept kring jämställdhetsfrågor. Svenska Institutet ville sätta fokus på mäns erfarenheter och deras roll i att skapa ett jämställt samhälle. Det stod tidigt klart att en renodlad kampanj inte var svaret på utmaningen. I stället krävdes ett helt annat angreppssätt. Därför initierade vi ett samarbete med organisationen Make Equal som har mångårig erfarenhet av metoder och verktyg för praktiskt jämlikhetsarbete.

”Hur ofta pratar du som man med andra män om känslor kring kärlek, våld, sårbarhet eller sex?”.

Genomförande

#globalguytalk är en metod för att börja prata om könsroller, jämställdhet och ansvar. Konkret innebär #globalguytalk en uppmaning till män att arrangera en sammankomst för andra män, med stödjande metodmaterial. Projektet initieras lokalt av aktörer i respektive land; ambassader, vidareförmedlare och partners. Ingången för samtalen är frågan ”Hur ofta pratar du som man med andra män om känslor kring kärlek, våld, sårbarhet eller sex?”

Slutleveransen i projektet består av koncept och strategi samt ett flertal komponenter: en utställning (digital och analog), en webbplats, ett digitalt metodmaterial för arrangörer och samtalsledare, flertalet inläggsbilder, captiontexter och explainerfilmer för sociala medier, med mera. Materialet är framtaget för att kunna anpassas utifrån respektive lands förutsättningar.
Intellecta ansvarade för hela produktionen – från ax till limpa. Arbetet har genomförts i tätt samarbete med Svenska institutet och Make Equal.

För mer information besök: www.globalguytalk.com

Kontaktperson

Hampus Brynolf
VD & kundansvarig rådgivare
070 873 33 34
hampus.brynolf@intellecta.se
Tillgänglighet och TGA

Tillgänglighet och TGA

Springtime–Intellectas långa erfarenhet av offentlig sektor och vår mångåriga erfarenhet av att arbeta med tillgänglighetsanpassning i alla kanaler gör att vi har djup kunskap om webbriktlinjerna och hur tillgänglighet skapas i grunden.

Användarvänligheten är därmed a och o när vi skapar kommunikationslösningar – allt från tillgänglighetsanpassade mallar och taggar i html till textning av film och digitala och visuella lösningar.

Vår målsättning är att skapa material som klarar lagkraven och som även ökar användarupplevelsen och allas möjlighet att ta till sig innehållet på rätt sätt. Att beskriva komplicerad grafik i alternativ text och välja rätt formspråk och andra delar i anpassningsarbetet kräver olika lösningar för olika sorters material.

Springtime-Intellecta har expertkompetens inom webbriktlinjerna, tillgänglighet på webben och tillgänglighetsanpassning av mallar och dokument i Adobe-programmen och Officepaketet. Vi erbjuder produktion, rådgivning, utbildning och tillgänglighetsanpassning av webbplatser och slutdokument som klarar automatisk och manuell kontroll.

Några exempel på Springtime–Intellectas tjänster inom tillgänglighet och TGA:

 • Tillgänglighetsredogörelse för webbplatser och mobila applikationer
 • Tillgänglighetsgranskning av webbplatser och dokument
 • Tillgänglighetsanpassade webbsidor och andra digitala lösningar
 • Stöd till verksamhet för eget tillgänglighetsanpassningsarbete med dokument, webbplats mm
 • Utbildning av medarbetare för eget internt tillgänglighetsanpassningsarbete
 • Tillgänglighetsanpassade mallar i Indesign, Word mfl för tillgänglighetsanpassade pdf:er
 • Voice over till rörligt material och srt-filer
 • Alt-texter med relevant information som bygger på en större förståelse av materialet, till bilder, illustrationer, grafik mm
 • Korrekt läsordning och struktur, kodning av listor, innehållsförteckning, tabeller, fotnoter, rubriknivåer, hyperlänkar, formulär med mera utifrån lag och tillgänglighetsdirektiv.

Kontaktperson

Capri Norrman
Art director, skribent & tillgänglighetsexpert
010 212 20 08
capri.norrman@intellecta.se
Digital kommunikation

Digital kommunikation

Springtime-Intellecta har ett komplett digitalt erbjudande. Vi börjar alltid i den övergripande frågeställningen om vilken nytta den digitala lösningen ska skapa. Därifrån arbetar vi oss vidare mot en färdig lösning för att nå precis de effekterna som efterfrågas.

För uppnå ett lyckat resultat arbetar vi alltid nära beställaren, med täta avstämningar och korta utvecklingscykler. Genom att snabbt få upp en fungerande men begränsad lösning kan vi successivt förbättra och optimera den allt eftersom. Ett sådant förhållningssätt resulterar i projekt som ger bättre resultat, till en lägre kostnad.

Vi har komplett utvecklingskapacitet från strategi, form och UX till frontend- och backendutveckling samt förvaltning. I samarbete med våra tekniska underleverantörer kan vi ta oss an en större bredd av tekniker, och har över åren framgångsrikt levererat storskaliga projekt på plattformarna Episerver, Drupal, WordPress och Sitevision.

Vår långa erfarenhet av offentlig sektor gör att vi har djup kunskap om webbriktlinjerna och tillgänglighet på webben.

Några exempel på Springtime-Intellectas tjänster inom digital kommunikation: 

 • Digital strategi 
 • Backendutveckling 
 • Frontendutveckling 
 • Form och UX 
 • Design 
 • Grafisk profil 
 • Interaktionsdesign 
 • Datavisualisering
 • Koncept 
 • Projektledning 
 • Förvaltning och hosting 
 • Sociala medier, strategi och operativt 
 • Webbredaktörskap 
 • SEO / SEM 
 • Tillgänglighet 
 • Teknisk kravställan 

Kontaktperson

Hampus Brynolf
VD & kundansvarig rådgivare
070 873 33 34
hampus.brynolf@intellecta.se
Ett Röda Korset på nätet

Ökat engagemang i alla digitala kanaler

Ett Röda Korset på nätet är ett flerårigt projekt som syftar till att ta till vara på digitaliseringens möjligheter i allt från värvning av månadsgivare på stan till internkommunikation på intranätet.

Ett Röda Korset på nätet

Uppdraget

Intellecta är strategiskt huvudansvarig partner till Röda Korset i projektet Ett Röda Korset på nätetVhjälper organisationen att ta del av digitaliseringens möjligheter fullt ut, bland annat genom utveckling av ny externwebb, intranät, värvningsplattform och stöd till kretsar runt om i landet. 

”Vi hjälpte Röda Korset med att förbättra sin digitala närvaro, öka engagemanget och digitalisera verksamheten.”

Genomförande

Ett Röda Korset på nätet är ett flerårigt projekt. Målet är att samla och utveckla organisationens digitala plattformar. Intellecta är strategiskt huvudansvarig för samtliga delprojekt – utveckling av externwebb, digitalt stöd för värvare som rekryterar månadsgivare på stanintranät och lokala webbsidor 

Vårt ansvar inbegriper insikt, förstudie, analys, effektmål, strategi, planering och genomförande. Uppdraget innefattar framtagning av koncept, formgivning och utveckling, rådgivning kring delprojektet för informationsstruktur samt innehåll. Intellecta har bistått i all formgivning och UX, medan själva utvecklingen har gjorts av en partner. 

Det första delprojektet gav Röda Korsets värvare på stan en läsplatta och ett system för att genomföra rekryteringar direkt online istället för som tidigare med papperstalonger. Genom att låta givaren direkt signera med mobilt bankid på sin egen telefon kunde vi öka andelen kompletta och korrekta talonger markant redan från dag ett. 

I det andra delprojektet tog vi fram en helt ny externwebbplats som i högre utsträckning ger hjälpsökande det stöd de behöversamtidigt som den kanaliserar engagerade till att antingen bli frivilliga eller att stötta Röda Korset på andra sätt. 

I det tredje delprojektet skapade vi ett helt öppet intranät och en kunskapsbank där frivilliga, förtroendevalda, medlemmar och andra engagerade runt om i landet kan ta del av den information och kunskap som stöttar deras engagemang i Röda Korset. 

Röda korsets webb vann silver i Publishingpriset 2021.

www.rodakorset.se

Kontaktperson

Hampus Brynolf
VD & kundansvarig rådgivare
070 873 33 34
hampus.brynolf@intellecta.se
OmVärlden – Redaktionell fullproduktion

Initierad, granskande och agendasättande journalistik om globala frågor

Från älskad papperstidning till multikanaljournalistik med högaktuellt fokus. Så transformerade vi Sidas OmVärlden till ett prisvinnande digitalt magasin, ökade antalet läsare och breddade såväl målgrupp som antalet kanaler.

OmVärlden

Uppdraget

På uppdrag av Sida driver en av Intellectas dedikerade redaktioner OmVärlden i samtliga kanaler. Intellectas redaktionella arbete med OmVärlden inleddes 2015, då vi fick i uppdrag att under ett år genomföra en digital transformation och förflytta den klassiska papperstidningen till nya kanaler.  

Sedan vintern 2020 ligger uppdraget att fullt ut producera, förnya och förvalta OmVärldens journalistik, plattformar och kanaler återigen hos Intellecta.

"Från smal papperstidning till digital multikanaljournalistik som engagerar."

Genomförande

Den bärande strategin i transformationsuppdraget, som genomfördes 2015-2016, var sedan starten att skapa ett långsiktigt mediekoncept som håller ihop över ett stort antal kanaler. Det som i utgångsläget var en erkänd och uppskattad papperstidning med en liten men trogen läsarskara, utvecklades till ett nyskapande journalistiskt koncept bestående av webbplats, prisvinnande longreadformat, nyhetsbrev, podcast samt sociala kanaler. I det ursprungliga uppdraget nåddes de totala räckviddsmålen för OmVärlden redan efter uppdragets första halvår.

Efter transformationsuppdragets avslutande drevs OmVärlden under fyra år av en annan redaktion, för att i januari 2020 återgå till att fullt ut produceras av Intellecta.

OmVärlden verkar idag på webbplats, Instagram, Twitter och Facebook, i podcast och som nyhetsbrev. Redaktionen utgörs av ett antal journalistiskt mycket kvalificerade medarbetare, väl förankrade i såväl uppdraget som i hantverket. Denna kärngrupp kompletteras av en grupp medarbetare med senior spetskompetens inom teknik och media: UX, digital   utveckling, ljud/podcast, rörligt/video, spridning och mätning/analys.

www.omvarlden.se
www.omvarldenberattar.se

Kontaktperson

Anna Strömberg
Kundansvarig rådgivare
070 299 24 12
anna.stromberg@intellecta.se
Redaktionell kommunikation

Redaktionell kommunikation

Springtime-Intellecta står stadigt i den redaktionella kommunikationen. Vårt arbete drivs framåt av innehållet, texten och ordets makt, där det flerdimensionella berättandet – genom text, grafisk design, bild, ljud och rörligt – vävs samman till en större helhet.  

Utöver att driva och utveckla redaktionella fullproduktionsuppdrag, bistår Springtime-Intellecta också med stöd inom digitalisering, grafisk design, internkommunikation, upphovsrätt, publicistiska frågor, internutbildningar och kommunikationsstrategier.

Vi har spetskompetenser inom en rad områden, allt ifrån mediefrågor, politik och samhällsfrågor till energi, samhällsbyggnad, fastigheter, kultur, teknik, industri, ekonomi, historia, utbildning, nyhetsjournalistik och bistånd. För att nämna några exempel.

Vårt erbjudande inom redaktionell kommunikation drivs av skickliga journalister, skribenter och redaktörer, art directors, konceptutvecklare, publicister, webbredaktörer, strateger, copywriters, innehållsproducenter och projektledare.

Exempel på Springtime-Intellectas erbjudanden inom redaktionell kommunikation

 • Redaktionell fullproduktion 
 • Redaktionell strategi/contentstrategi 
 • Grafisk design  
 • Idé- och konceptutveckling  
 • Innehållsproduktion 
 • Magasin och tidningar 
 • Skribenter, journalister, copywriters och redaktörer 
 • Stöd och rådgivning inom publicistiska frågor 
 • Rörligt 
 • Ljud och podcasts 
 • Webb, intranät och sociala medier 

Kontaktperson

Anna Strömberg
Kundansvarig rådgivare
070 299 24 12
anna.stromberg@intellecta.se

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Sveavägen 20
115 57 Stockholm

Storgatan 56
582 28 Linköping

Postadress:
Intellecta AB
Box 3666
103 59 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@intellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.