Varumärkesarbete

Våra varumärkesuppdrag varierar i omfattning när det gäller arbetsprocess och typ av uppdrag. Ibland agerar vi som externa bollplank för att ge energi och stöd till uppdragsgivarens egna processupplägg. I andra uppdrag är vi djupt involverade och arbetar nära uppdragsgivaren genom alla steg i en process från insiktsanalys till aktivering av en ny varumärkesstrategi.  

Även komplexiteten i uppdragen varierar beroende på typ av uppdragsgivare och varumärkesperspektiv. Många av våra varumärkesuppdrag handlar om att utveckla uppdragsgivarens arbetsgivarvarumärke i syfte att säkra kompetensförsörjningen av verksamhetskritiska kompetenser. Viktiga framgångsnycklar i sådana uppdrag är att säkerställa samverkan mellan uppdragsgivarens HR- och kommunikationsfunktion samt att involvera ett urval av medarbetarna för att säkerställa relevans, attraktivitet och trovärdighet i det utarbetade arbetsgivarerbjudandet.

På uppdrag av kommuner och destinationsbolag genomför vi fullskaliga uppdrag för att utveckla plats- och destinationsvarumärken. Eftersom ett platsvarumärke skapas av alla som bor, lever, verkar och besöker platsen är sådana uppdrag ofta komplexa och involverar en bredd av aktörer.

Några exempel på Springtime-Intellectas tjänster inom varumärkesarbete 

  • Rådgivning och processtöd – externt bollplank, inspiratör, workshopledare 
  • Analys och strategisk utveckling – omvärldstrender, interna och externa drivkrafter, utvärdering av strategiska möjligheter och verksamhetsmål 
  • Varumärkesstrategi – varumärkesposition, varumärkesplattform, varumärkeshierarki 
  • Vision, värdegrund, värderingar – tillämpbar begreppsanvändning samt utformning av relevanta styr- och policydokument 
  • Konceptutveckling – tonalitet, budskap, manifest och kampanjidé 
  • Visuell identitet – formgivning av logotyp, grafiska element, typografi, färger och fotomanér 
  • Implementering och aktivering – manualer, Q&A, PPT-stöd, övningar, film, chef- och medarbetarutbildningar 
  • Image- och kännedomsmätningar – målgruppsundersökningar internt och externt 

Kontaktperson

Anders Borg
Kundansvarig rådgivare
070 547 31 34
anders.borg@intellecta.se

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Sveavägen 20
115 57 Stockholm

Storgatan 56
582 28 Linköping

Postadress:
Intellecta AB
Box 3666
103 59 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@intellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.