Strategisk kommunikation

Genom att planera sin kommunikation och sätta den i tydlig relation till verksamhetens övergripande mål kan företag, myndigheter och organisationer uppnå bättre resultat.

Målen som verksamheter har skiljer sig åt. Ett företag vill öka försäljning, en myndighet vill informera, en organisation vill öka sin insamling. Genom att bättre förstå verksamhetens målgrupper, vilka kanaler som är relevanta, vilka budskap som når fram och hur allt detta linjerar med verksamhetens mål kan kommunikationen utformas så att den når maximal effekt.

Strategisk kommunikation är samlingsnamnet för just detta: kommunikation används för att bidra till att verksamhetens övergripande mål uppnås.

Inom området strategisk kommunikation arbetar vi bland annat med externa och interna målgrupps- och intressentanalyser, mål- och budskapsformulering, kanalstrategi och strategier för mätning, analys och uppföljning. Vi arbetar både med kontinuerliga kommunikationsinsatser såväl som kortare insatser, exempelvis i form av kampanjer.

Några exempel på Springtime-Intellectas tjänster inom strategisk kommunikation

  • Kommunikationsrådgivning 
  • Målgruppsanalys 
  • Intressentanalyser 
  • Målformulering 
  • Budskapsformulering 
  • Riskanalys 
  • Kanalstrategi 
  • Kampanj 
  • Strategier för mätning, analys och uppföljning 

Kontaktperson

Hampus Brynolf
VD & kundansvarig rådgivare
070 873 33 34
hampus.brynolf@intellecta.se

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Sveavägen 20
115 57 Stockholm

Storgatan 56
582 28 Linköping

Postadress:
Intellecta AB
Box 3666
103 59 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@intellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.