Opinionsbildning och public affairs

Framgångsrikt opinions- och påverkansarbete kräver goda insikter i omvärlden, enskilda sakfrågor, samhällets infrastruktur och den politiska processen. Arbetet handlar till stor del om att skapa, upptäcka och förvalta tillfällen till påverkan, inte minst genom skapandet av relationer mellan beslutsfattare, allmänheten och den egna verksamheten.   

Springtime–Intellecta hjälper uppdragsgivareatt genom opinionsbildning och public affairs förstå och påverka olika typer av beslut och politiska processer. Vi har gedigen erfarenhet av att bistå både privata och offentliga aktörer med strategisk rådgivning när det gäller politiska sakområden, beslutsarenor och processer. 

Flera av Springtime-Intellectas konsulter har en politisk eller journalistisk bakgrund och därmed stor erfarenhet av att navigera i ett ofta komplext opinionslandskap. Vi har även erfarna researchers, skribenter, strateger och projektledare som hjälper till i genomförandet.   

Exempel på Springtime-Intellectas tjänster inom opinionsbildning och public affairs: 
 

  • Analys och strategi för opinionsbildning i enskilda sakfrågor, kring värderingar eller andra områden.  
  • Rådgivning kring strategier inför och under en påverkansprocess.  
  • Kartläggning och analys av ett politiskt område eller en enskild sakfråga och breda analyser av centrala intressenter. 
  • Formulera och stärka argument och budskap som behövs för att kunna påverka.  
  • Identifiera och kontakta relevanta aktörer i syfte att skapa långsiktiga och ömsesidiga relationer.

På Springtime-Intellecta har vi djupa kunskaper inom ett antal samhällsfrågor. Läs gärna mer om våra specialistområden på https://intellecta.seareas/  

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Sveavägen 20
115 57 Stockholm

Storgatan 56
582 28 Linköping

Postadress:
Intellecta AB
Box 3666
103 59 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@intellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.