Investerarrelationer

Investor relations-arbetet handlar om att på ett korrekt, tillgängligt och attraktivt sätt kommunicera och förklara företagets verksamhet, affärsmodell och strategi till olika intressenter på kapitalmarknaden.

Det gäller att anpassa budskapen till de förkunskaper som olika privata investerare, institutionella investerare, analytiker och reportrar har om bolaget och branschen. Springtime-Intellecta bistår ofta sina uppdragsgivare i att ta fram en tydlig investment story, beskrivning av affärsmodell och strategi, samt målgruppsanpassade budskap.

Flera av Springtime-Intellectas engagerade IR-rådgivare har en bakgrund från investor relations-avdelningar på börsnoterade företag och/eller har verkat som konsulter hos den typen av bolag. Vi har den kompetens som krävs för att hjälpa våra kunder med löpande finansiell kommunikation, men också i särskilda situationer som börsintroduktioner, emissioner, förvärv och fusioner.

Några exempel på Springtime-Intellectas tjänster inom investerarrelationer: 

 • Års-och hållbarhetsredovisningar 
 • Delårsrapporter 
 • Investment story  
 • Budskapsplattform 
 • Investerarpresentationer 
 • Kapitalmarknadsdagar 
 • Börsintroduktioner 
 • Kapitalanskaffningar 
 • Förvärv och fusioner 
 • Medierelationer 
 • Budskaps- och medieträning 
 • Krishantering 

Kontaktperson

Anders Borg
Kundansvarig rådgivare
070 547 31 34
anders.borg@intellecta.se

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Sveavägen 20
115 57 Stockholm

Storgatan 56
582 28 Linköping

Postadress:
Intellecta AB
Box 3666
103 59 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@intellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.