Hållbarhetsrådgivning

Springtime-Intellecta hjälper stora och små börsbolag, statligt ägda bolag och privata företag att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Bland annat genom att bistå i framtagandet av hållbarhetspolicyer, genomföra intressentdialoger och formulera hållbarhetsmål baserade på en bolagsspecifik omvärlds- och väsentlighetsanalys.  

Springtime-Intellecta har allt sedan vi tog fram de första triple-bottom-line-redovisningarna i början av 2000-talet hjälpt bolag att kommunicera sitt hållbarhetsarbete på ett transparent och förtroendeingivande sätt, i enlighet med gällande lagstiftning och utvalda riktlinjer.

Flera av våra hållbarhetsrådgivare är certifierade av GRI och vi följer löpande utvecklingen på hållbarhetsområdet vad gäller lagstiftning, nya riktlinjer och initiativ. 

Exempel på Springtime-Intellectas tjänster inom hållbarhetsrådgivning: 

  • Års- och hållbarhetsredovisningar 
  • Rådgivning kring regelverk och riktlinjer 
  • Hållbarhetspolicyer  
  • Hållbarhetsmål  
  • Intressentdialoger 
  • Väsentlighetsanalys 
  • Implementering av hållbarhetsarbete 
  • Budskaps- och konceptutveckling 

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Sveavägen 20
115 57 Stockholm

Storgatan 56
582 28 Linköping

Postadress:
Intellecta AB
Box 3666
103 59 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@intellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.