Digital kommunikation

Springtime-Intellecta har ett komplett digitalt erbjudande. Vi börjar alltid i den övergripande frågeställningen om vilken nytta den digitala lösningen ska skapa. Därifrån arbetar vi oss vidare mot en färdig lösning för att nå precis de effekterna som efterfrågas.

För uppnå ett lyckat resultat arbetar vi alltid nära beställaren, med täta avstämningar och korta utvecklingscykler. Genom att snabbt få upp en fungerande men begränsad lösning kan vi successivt förbättra och optimera den allt eftersom. Ett sådant förhållningssätt resulterar i projekt som ger bättre resultat, till en lägre kostnad.

Vi har komplett utvecklingskapacitet från strategi, form och UX till frontend- och backendutveckling samt förvaltning. I samarbete med våra tekniska underleverantörer kan vi ta oss an en större bredd av tekniker, och har över åren framgångsrikt levererat storskaliga projekt på plattformarna Episerver, Drupal, WordPress och Sitevision.

Vår långa erfarenhet av offentlig sektor gör att vi har djup kunskap om webbriktlinjerna och tillgänglighet på webben.

Några exempel på Springtime-Intellectas tjänster inom digital kommunikation: 

 • Digital strategi 
 • Backendutveckling 
 • Frontendutveckling 
 • Form och UX 
 • Design 
 • Grafisk profil 
 • Interaktionsdesign 
 • Datavisualisering
 • Koncept 
 • Projektledning 
 • Förvaltning och hosting 
 • Sociala medier, strategi och operativt 
 • Webbredaktörskap 
 • SEO / SEM 
 • Tillgänglighet 
 • Teknisk kravställan 

Kontaktperson

Hampus Brynolf
VD & kundansvarig rådgivare
070 873 33 34
hampus.brynolf@intellecta.se

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Sveavägen 20
115 57 Stockholm

Storgatan 56
582 28 Linköping

Postadress:
Intellecta AB
Box 3666
103 59 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@intellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.