Års- och hållbarhetsredovisningar

Springtime-Intellecta är ledande i Sverige inom finansiell kommunikation. Vi har över 35 års erfarenhet av att bistå stora och små börsbolag, statligt ägda bolag och privata företag med utveckling och produktion av års- och hållbarhetsredovisningar. Vi erbjuder strategisk kommunikationsrådgivning och har all expertis i form av skickliga skribenter, kreativa formgivare och erfarna projektledare inom vår egen organisation för att garantera en trygg och säker produktionsprocess för våra kunder.  

Flera av Springtime-Intellectas skribenter har en gedigen erfarenhet inom hållbarhetsrådgivning och hjälper kontinuerligt våra uppdragsgivare att navigera rätt bland alla nya lagkrav, riktlinjer, initiativ, trender och krav från investerare.  

Exempel på Springtime-Intellectas tjänster inom års- och hållbarhetsredovisningar: 

  • Konceptutveckling 
  • Struktur och innehåll 
  • Integrering av hållbarhet 
  • Rådgivning kring regelverk och lagar som påverkar finansiell- och hållbarhetskommunikation, t. ex. Årsredovisningslagen, FN:s globala mål, FN:s Global Compact, GRI Standards, etc. 
  • Formgivning och originalarbete 
  • Intervjuer och skrivande 
  • Projekt- och produktionsledning 
  • Årsöversikter för webben 

Kontaktperson

Anders Borg
Kundansvarig rådgivare
070 547 31 34
anders.borg@intellecta.se

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Sveavägen 20
115 57 Stockholm

Storgatan 56
582 28 Linköping

Postadress:
Intellecta AB
Box 3666
103 59 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@intellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.