Visuellt koncept för Regeringskansliet

Höga krav på seriositet och kreativitet för internationellt högnivåforum

Den svenska regeringen arrangerar ett internationellt högnivåforum för hågkomst av Förintelsen och arbetet mot antisemitism. Över 50 länder med stats- och regeringschefer och flera hundra delegater deltar. Hur utformar man ett visuellt koncept med utgångspunkt i detta viktiga tema, som är statsmannamässigt, håller internationell nivå, signalerar seriositet och historia men även framtid och framåtanda?

Uppdraget

Intellecta är Regeringskansliets upphandlade kommunikationspartner avseende rådgivning och genomförande samt för digitala tjänster. Vi fick i uppdrag att ta fram en visuell identitet för Högnivåforumet om Förintelsen och antisemitism. Målet var att utifrån befintlig grafisk profil ta fram ett visuellt koncept som ska fungera på många olika typer av applikationer – tryckt material, backdrops, pins, sociala medier, webb, film och skyltprogram – för att nämna några. Konceptet ska även gå att integrera i olika miljöer – i möteslokalen, i staden, i skolmiljöer med mera. Målgrupper för konceptet, nationellt och internationellt, är ledare, politiker, besökare, överlevande, närstående till överlevande, medier, unga, forumets deltagare, internationella organisationer, civilsamhälle och bred allmänhet.

"Grunden i konceptet är kommunikationen genom talets kraft och berättelserna om historien. Identitetens symbol skapades därför som en grafisk ljudvåg av namnet ”Remember – React"

Genomförande

Vårt kreativa team tog fram tre förslag på olika koncept med olika känsla och tonalitet utifrån värdeord och andra ingångsvärden. I vår förberedande research tittade vi bland annat på internationella referenser. Förslagen presenterades för beställaren som sedan valde det mest lämpliga för konferensen och det valda förslaget vidareutvecklades utifrån beställarens önskemål.

Med Regeringskansliets grafiska profil som grund skapades en visuell identitet som håller internationell nivå, signalerar seriositet och historia men även framtid och framåtanda. Det är även statsmannamässigt – i enlighet med Regeringskansliets önskemål. Grunden i konceptet är kommunikationen genom talets kraft och berättelserna om historien. Identitetens symbol är därför en grafisk ljudvåg av namnet ”Remember – React”. Ljudvågen används som grafiskt element i kommunikationen. Väl genomarbetad typografi, hög kvalitet på materialval samt en hög nivå på genomförandet är en viktig del i konceptet.

FOTO: Regeringskansliet

Kontaktperson

Anders Bergkvist
Creative director
070 374 78 21
anders.bergkvist@intellecta.se

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Sveavägen 20
115 57 Stockholm

Storgatan 56
582 28 Linköping

Postadress:
Intellecta AB
Box 3666
103 59 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@intellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.