Tidningen Energi för Energiföretagen

Sveriges ledande tidning om el- och värmebranschen

Sedan 2019 producerar en av Intellectas dedikerade redaktioner Tidningen Energi i ett helhetsupdrag under ständig utveckling – både som pappersmagasin, nyhetsbrev och på den digitala sajten energi.se.

Uppdraget

Energisystemet genomgår just nu de största förändringarna på många decennier. Digitalisering, ökade kundkrav och allt mer förnybar energi ändrar branschens spelplan successivt. Samtidigt ställs hela samhället om i fossilfri riktning för att klara klimatutmaningen.

Det är i denna dynamiska kontext som Energiföretagens medlemsföretag verkar. I Energiföretagen ingår de flesta företag i Sverige som producerar, distribuerar och säljer el, värme och kyla. En av Energiföretagens centrala kanaler är Tidningen Energi, som går ut till samtliga medlemsföretag. Målet är att tidningen ska vara nyfiken, mångsidig och pedagogisk – och behålla en hög trovärdighet i branschens centrala frågor. Tidningen speglar och bevakar energifrågorna ur ett branschperspektiv. Den kommer ut fem gånger per år i en upplaga på 12 500 ex.

Fokus ligger på ny teknik, innovation, hållbarhet, kompetens och affärsutveckling – inom hela energiområdet.

Genomförande

Intellecta har producerat tidningen Energi sedan början av 2019. Sedan dess har vi utvecklat tidningen både när det gäller form och innehåll. Tidningen har en tydlig struktur och kraftfull och bildstark design som syftar till att öka intresset och engagemanget för energifrågor till en bredare läsekrets.

Sedan 2020 ansvarar vi även för sajten energi.se som fylls på löpande med aktuella nyheter inom energiområdet. Sajten har utvecklats i tätt samarbete med Energiföretagen. Kopplad till energi.se gör vi ett nyhetsbrev varje vecka och sprider artiklarna i sociala medier.

Under sommaren 2020 gjorde Energiföretagen en läsarundersökning av tidningen. I den gav 82 procent  av läsarna det sammanfattande omdömet bra/mycket bra. 91 procent av läsarna ansåg att tidningens innehåll var trovärdigt.

Uppdraget är en totalproduktion om innehåller alla delar från idé och innehållstänk till text, formgivning, projektledning, spridning och mätning.

Kontaktperson

Johan Wickström
Redaktör & skribent
070 895 01 37
johan.wickstrom@intellecta.se

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Sveavägen 20
115 57 Stockholm

Storgatan 56
582 28 Linköping

Postadress:
Intellecta AB
Box 3666
103 59 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@intellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.