OmVärlden – Redaktionell fullproduktion

Initierad, granskande och agendasättande journalistik om globala frågor

Från älskad papperstidning till multikanaljournalistik med högaktuellt fokus. Så transformerade vi Sidas OmVärlden till ett prisvinnande digitalt magasin, ökade antalet läsare och breddade såväl målgrupp som antalet kanaler.

Uppdraget

På uppdrag av Sida driver en av Intellectas dedikerade redaktioner OmVärlden i samtliga kanaler. Intellectas redaktionella arbete med OmVärlden inleddes 2015, då vi fick i uppdrag att under ett år genomföra en digital transformation och förflytta den klassiska papperstidningen till nya kanaler.  

Sedan vintern 2020 ligger uppdraget att fullt ut producera, förnya och förvalta OmVärldens journalistik, plattformar och kanaler återigen hos Intellecta.

"Från smal papperstidning till digital multikanaljournalistik som engagerar."

Genomförande

Den bärande strategin i transformationsuppdraget, som genomfördes 2015-2016, var sedan starten att skapa ett långsiktigt mediekoncept som håller ihop över ett stort antal kanaler. Det som i utgångsläget var en erkänd och uppskattad papperstidning med en liten men trogen läsarskara, utvecklades till ett nyskapande journalistiskt koncept bestående av webbplats, prisvinnande longreadformat, nyhetsbrev, podcast samt sociala kanaler. I det ursprungliga uppdraget nåddes de totala räckviddsmålen för OmVärlden redan efter uppdragets första halvår.

Efter transformationsuppdragets avslutande drevs OmVärlden under fyra år av en annan redaktion, för att i januari 2020 återgå till att fullt ut produceras av Intellecta.

OmVärlden verkar idag på webbplats, Instagram, Twitter och Facebook, i podcast och som nyhetsbrev. Redaktionen utgörs av ett antal journalistiskt mycket kvalificerade medarbetare, väl förankrade i såväl uppdraget som i hantverket. Denna kärngrupp kompletteras av en grupp medarbetare med senior spetskompetens inom teknik och media: UX, digital   utveckling, ljud/podcast, rörligt/video, spridning och mätning/analys.

www.omvarlden.se
www.omvarldenberattar.se

Kontaktperson

Anna Strömberg
Kundansvarig rådgivare
070 299 24 12
anna.stromberg@intellecta.se

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Sveavägen 20
115 57 Stockholm

Storgatan 56
582 28 Linköping

Postadress:
Intellecta AB
Box 3666
103 59 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@intellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.