Års- och hållbarhetsredovisningar

Investerares och ESG analytikers syn på bolagens hållbarhets rapportering

På Springtime-Intellectas webbinar den 19 maj presenterades och diskuterades resultatet av djupintervjuer med professionella ESG-analytiker och investerare rörande deras syn på bolagens hållbarhetsrapportering.

Hur ska bolag och verksamheter förhålla sig till investerarnas och övriga intressenters ökade krav och kommande lagstiftning? Hur ska bolag och verksamheter tänka i utvecklingen av långsiktiga hållbara affärsmodeller och värdeskapande? Hur kan företagen vara ambitiösa i sin hållbarhetsrapportering och samtidigt undvika greenwashing och information overflow? Detta var några av de frågeställningar som diskuterades på webbinariet tillsammans med utvecklingsområden, utmaningar och möjligheter rörande framtidens års- och hållbarhetsrapportering samt kapitalmarknadskommunikation.

Resultatet visar att hållbarhet blir allt viktigare för kapitalmarknaden och att investerarnas krav på bolagens hållbarhetsrapportering ökar. I takt med att klimat och miljö blivit allt vanligare i verksamheters års- och hållbarhetsrapportering ökar fokus på ökad transparens inom ytterligare relevanta hållbarhetsområden. I Springtime-Intellectas undersökning framgick det att investerarna tittar på alla hållbarhetsaspekter och ser också rapportering om indirekta effekter som ett utvecklingsområde, liksom ett ökat fokus på materialitet och uppföljning av mål. Investerarna ser också att hållbarhet helst ska vara integrerat i bolagens affärsmodell och strategi och understryker även vikten av att undvika information overflow och greenwashing.

Ta del av Executive summery av djupintervjuerna med investerare och ESG analytiker här:

Ta del av webbinariet och paneldiskussionen med Per Törnqvist, Head of Group Ratings Danske Bank, Amanda Jackson, Hållbarhetschef Nobia, och Andreas Drugge, Sustainability Manager Billerud Korsnäs här: Se webbinar (Teamslänk)

KONTAKT: Tina Candell, sälj- och marknadschef, tina.candell@springtimeintellecta.se, 072-54 89 700

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Sveavägen 20
115 57 Stockholm

Storgatan 56
582 28 Linköping

Postadress:
Intellecta AB
Box 3666
103 59 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@intellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.