Tech

På Springtime-Intellecta jobbar några av branschens mest erfarna kommunikationsrådgivare. Vi hjälper svenska och internationella teknikbolag att driva på de samhällsförändringar ny teknik möjliggör. Inom områden såsom miljö och hälsa, kommunikation, skola och nya affärsmodeller har tekniken varit en disruptiv kraft som ständigt förändrar hur vi lever och verkar.

Det är just den potenta kraften i teknikutvecklingen som sporrar oss, och vi är stolta över att få stötta våra kunder i arbetet med att bli mer synliga, begripliga och aktuella där deras verksamhet behöver det som mest. Detta arbete startar i vår långa erfarenhet av branschen och de ekosystem som våra kunder verkar i. Den erfarenheten gör oss väl rustade till att ge kvalificerade råd och att paketera berättelser på ett sätt som får genomslag där de gör mest skillnad.

Våra kunder jobbar inom ett brett spektrum av områden. De skapar lösningar för bland andra näringslivet, vården, samhället och konsumenter. Gemensamt för dem alla är att de driver innovation och uttrycker en vilja att ständigt förbättra våra liv, vårt samhälle och vårt arbete.

Exempel på våra tjänster inom tech:  

  • Kommunikationsrådgivning 
  • Employer branding 
  • Medierelationer  
  • Medieträning och budskapsträning 
  • Sociala medie-strategier 
  • Krishantering och kristräning 
  • Public affairs 
  • Målgrupps- och omvärldsanalys (inklusive segmentering och personas) 
  • Kreativa koncept och kampanjer för förtjänade, sociala och egna kanaler 
  • Form och innehållsproduktion i format såsom tryck, rörligt och podd 

Kontaktperson

Alexandra Kindblom
Kundansvarig rådgivare
070 735 14 63
alexandra.kindblom@intellecta.se

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Sveavägen 20
115 57 Stockholm

Storgatan 56
582 28 Linköping

Postadress:
Intellecta AB
Box 3666
103 59 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@intellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.