Life science

På Springtime-Intellecta arbetar några av landets mest erfarna konsulter inom life science. Vi jobbar och har jobbat med de flesta terapiområden – alltifrån akuta tillstånd till kroniska sjukdomar samt med sällsynta diagnoser och folksjukdomar. Våra kunder är forskande läkemedelsbolag, patientorganisationer, myndigheter och bolag inom medicin- och bioteknik.

Vi vet att det krävs en öppen, engagerad och respektfull kommunikation för att vinna förtroende hos patienter, vårdpersonal, myndigheter och politiker. Vi engagerar oss i våra uppdrag och brinner för resultaten. Något som våra kunder uppskattar, flera av dem har vi arbetat med i över tio år.

Exempel på våra tjänster inom life science:

Public Affairs

Hälsa är ett område som finns på agendan hos medier, politiker och hos allmänheten. Vi hjälper våra kunder att lyfta specifika områden genom bland annat stakeholder mapping, rundabordssamtal, debatter och seminarier.

Market Access

Market Access handlar först och främst om att få inblick i marknaden och använda den insikten till att dokumentera och kommunicera ett ouppfyllt behov. Samt gå från ord till handling. Några exempel på våra tjänster är marknads- och stakeholder analyser, affärs- och läkemedelspresentationer (position papers), budskapsplattformar, budskapsträning och patientresor.

Analys och strategi

För att din kommunikation ska nå ut och skapa en förändring eller påverka behöver den vara relevant för din målgrupp. Genom att göra en analys och ta fram en strategi uppnår du målet. Springtime-Intellecta kan hjälpa dig med olika former av analyser som till exempel val av kanal, benchmark och målgrupper. Vi genomför även strategiska workshops, action plans och kommunikationsstrategier.

Krishantering

Det finns många intressenter inom vårdbranschen, media och sociala medier som kontinuerligt granskar dina avsikter och handlingar. Om en kris uppstår, vet du exakt vad du ska säga, till vem och när? Om du vill undvika att hamna där, eller om du redan befinner dig i stormens ögon – ring oss.

Digital kommunikation

Digital kommunikation blir allt viktigare. Olika målgrupper förväntar sig att man kan nå er via sociala medier, söka efter information på er webbplats och även kunna skapa en digital relation med er. Med digital kommunikation kan ni även påverka, förändra och involvera. Vi på Springtime-Intellecta kan hjälpa er med detta bland annat genom digitala kommunikationsstrategier, webbsidor, hantera Facebook, Instagram- och twitterkonto, sökordsoptimering och digital annonsering.

Corporate Communications

Varje framgångsrikt företag har en bra historia att berätta, både internt för sina medarbetare och externt till kunder och tredjepart som till exempel vårdpersonal, patienter och media. Tillsammans levandegör vi berättelsen genom att beskriva en organisations kultur, värderingar, vision, strategi och/eller övergripande mål. Vi hjälper våra kunder med företagspresentationer, profilering av medarbetare, medie- och budskapsträningar, employer branding och med krishantering.

Patienter och anhöriga

Tillsammans med våra kunder samarbetar vi med läkare, sjuksköterskor och relevanta specialister med att skräddarsy olika kommunikationsinsatser till en specifik grupp av patienter och deras närstående. Kommunikationen kan vara manualer, informationsmaterial, webbsidor, appar, kampanjer, rörlig media, annonsering (både print och digital), patientmöten och fokusgrupper.

Medicinsk kommunikation

Vi översätter klinisk data till kommunikation som når ut till era målgrupper. Vi hjälper våra kunder med patientmaterial så som patientbroschyrer, doskort, säljpresentationer, bokningsbrev, utbildningsfilmer, referat från kongresser, nyhetsbrev men också med pressmeddelande, bakgrundsmaterial till media samt medie- och budskapsträningar.

PR och kampanjer

I samarbete med våra kunder, patientorganisationer, vårdpersonal och andra målgrupper tar vi fram kampanjer som syftar till att öka kunskapen, ändra ett beteende och attityder. Arbetet inkluderar mediebearbetning, annonsering (print och digitalt), events, rörligt så som film, explainerfilmer eller banners, patientmöten eller en kampanj i sociala medier.

Nordiskt samarbete

Springtime-Intellecta är verksamma i Sverige men har ett mångårigt och nära samarbete med byråer i Norge, Danmark och Finland som är specialiserade inom life science. Tillsammans har vi stor erfarenhet av att hjälpa våra gemensamma kunder med både övergripande nordiska projekt och lokala initiativ i enskilda länder.


Kontaktperson

Karin Ljungmark Malmström
Kundansvarig rådgivare
070 637 28 08
karin.ljungmark.malmstrom@intellecta.se

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Sveavägen 20
115 57 Stockholm

Storgatan 56
582 28 Linköping

Postadress:
Intellecta AB
Box 3666
103 59 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@intellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.