Fastigheter och stadsbyggnad

Vi på Springtime–Intellecta har ett stort antal medarbetare med specialistkompetens inom fastigheter och stadsbyggnad. I över 20 år har vi stöttat Sveriges ledande fastighetsbolag i deras kommunikationsutmaningar, på både strategisk och operativ nivå. Denna kompetens går hand i hand med vår kunskap inom stadsbyggnad och stadsbyggnadsutveckling, där vi arbetar med kommunala och regionala aktörer i olika etablerings- och utvecklingsprojekt.

Uppdragen omfattar såväl IR- och hållbarhetsrådgivning som varumärkesutveckling och kampanjer. Vi arbetar även med löpande redaktionella uppdrag för ett antal fastighetsaktörer i ett redaktionskluster med lång och bred erfarenhet.

Värt att nämna är att vi sedan över tio år producerar Fastighetstidningen för branschorganisationen Fastighetsägarna Sverige – ett arbete som bland annat innebär att vi dagligen uppdaterar vår kompetens inom stads- och fastighetsutveckling och noga följer utvecklingen i sektorn.

Bland våra kunder inom fastighetsområdet kan nämnas Vasakronan, John Mattson, Atrium Ljungberg och Specialfastigheter. Bland de regionala och kommunala aktörerna är Haninge och Nacka kommun två aktuella exempel.

Vi törs påstå att vårt genuina intresse, vår omfattande erfarenhet och vår breda och djupa kompetens inom området är helt unik i sitt slag.

Exempel på tjänster:

  • Löpande redaktionella uppdrag samt transformeringsuppdrag
  • Varumärkesutveckling och positionsförflyttning
  • Års- och hållbarhetsredovisning
  • IR- och affärsrådgivning
  • Kampanjarbete
  • Kommunikationskampanj för etablering av nybyggnads- och omvandlingsprojekt
  • PR-uppdrag och genomförande av aktiviteter
  • Content marketing – strategi och genomförande

Kontaktperson

Alexandra Kindblom
Kundansvarig rådgivare
070 735 14 63
alexandra.kindblom@intellecta.se

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Sveavägen 20
115 57 Stockholm

Storgatan 56
582 28 Linköping

Postadress:
Intellecta AB
Box 3666
103 59 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@intellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.